Български Червен кръст
1407 гр. София, бул. Джеймс Баучер 76
www.redcross.bg 

Проектър SaferSchools.bg е разработен от агенция “Моливник”
https://molivnik.com/

Настоящата он-лайн платформа saferschools.bg е разработена в рамките на Проект „Безопасни
училища и детски градини: Разработване на онлайн платформа за безопасни и добре подготвени
училища“, финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската комисия.

Saferschools.bg е предназначен за детски градини, училища и други учебни заведения и техните
учители и директори, както и за служители доброволци на Българския Червен кръст. Той съдържа
общо три модула, чрез които всяко учебно заведение може да оцени своя статус, да предприеме
мерки за повишаване на информираността относно бедствените рискове и училищната
безопасност, както и каталог от дейности, които могат да бъдат осъществени с участието на деца и
ученици. След успешното приключване на трите модула всяко учебно заведение получава
официален плакет, сертифициращ училището и детската градина като безопасна.
В saferschools.bg също така можете да намерите ресурсен каталог със занимателни дейности по
темите, свързани с първата долекарска помощ, училищна безопасност и намаляване на риска от
бедствия, както и много други полезни материали за учители, родители и ученици.

„Проектът за по-безопасни училища и детски градини“ е съфинансиран от Европейския съюз. Този уебсайт отразява единствено мнението на автора и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба на информацията, която тя съдържа.
Вход/Регистрация 
Затвори 
Регистрация 
Login

Забравена парола?