First Aid FIT е програма за повишаване на безопасността в училище. Тя е насочена към всички лица от училищната общност и е структурирана на три етапа. Всяко училище е поканено да участва и безплатно да придобие звание FIT за първа помощ. Присъединете се – получете звание FIT за първа помощ!

1

Определяне на статуса

 • Оценка на нуждите
 • Оценка и разпознаване на рисковете
 • Определяне на отговорни лица
 • Обиколка и оценка на училището/детската градина
 • Аварийни изходи
 • Локация на аптечка с материали за първа помощ и проверка на съдържанието ѝ
Към определяне на статуса
Към определяне на статуса
2

Информация

 • Информиране на преподавателите
 • Инфомиране на медицинско лице
 • Информиране на родителите
 • Информиране на учениците
 • Опрделяне на цели и дейности за изпълнение
Получете информация сега
Получете информация сега
3

Дейности

 • Избиране на дейности
 • Изпълнение на избраните дейности
 • Получен плакет
 • Събиране на най-малко 30  точки
 • Получаване на сертификат “Безопасно училище/детска градина”
Изберете мерки сега
„Проектът за по-безопасни училища и детски градини“ е съфинансиран от Европейския съюз. Този уебсайт отразява единствено мнението на автора и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба на информацията, която тя съдържа.
Вход/Регистрация 
Затвори 
Регистрация 
Login

Забравена парола?