Моля попълнете приложените контролни списъци с информация за вашето училище и го запазете. Изпълнените задачи от Раздел "Информация",ниво 2, автоматично ще отварят за вас дейностите от раздел "Мерки", ниво 3, което ви позволява да събирате точки чрез конкретни мерки за вашето звание "Безопасно училище" или "Безопасна детска градина"

Предида започнем с теста, имаме няколко въпроса към вас:

  • Кой е експертът по сигурност във вашето училище?
  • Какво правите?
  • Къде съхранявате материалите си за оказване на първа помощ?
  • Какво правите, когато някой ученик изведнъж припадне и спре да ви отговаря?
  • Кога за последен път посетихте курс за оказване на първа помощ?
  • Колко от вашите ученици са обучени по първа помощ?

Не можете да отговорите на всички въпроси? Ето защо ви препоръчваме да оцените възможно най-точно нивото си на подготовка по първа помощ във вашето училище и за тази цел можем да ви предоставим и изчерпателни материали.

Ще получите най-новите препоръки за оптимално оборудване и оказване на първа помощ във вашето училище, с контролни списъци и опции за документация за устойчивото прилагане на този стандарт във Вашето училище.

Изложете списъци/постери/табелки на плана за реакция при спешни случаи и алармените сигнали за по-голяма сигурност във Вашето училище.

След като завършите безплатната си регистрация, попълните списъка/чек-листа за Вашето училище и сте натиснали бутона "запазване", ще сте завършили успешно Етап 1 от saferschools.bg

„Проектът за по-безопасни училища и детски градини“ е съфинансиран от Европейския съюз. Този уебсайт отразява единствено мнението на автора и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба на информацията, която тя съдържа.
Вход/Регистрация 
Затвори 
Регистрация 
Login

Забравена парола?